Items filtered by date: February 2014
Thursday, 20 February 2014 16:45

Train the trainer

Published in Education
Thursday, 20 February 2014 16:40

Trainings

DODATNA USPOSABLJANJA NA SREDNJI POKLICNI IN STROKOVNI ŠOLI V ZREČAH
Srednja poklicna in strokovna šola v Zrečah ni namenjena samo izobraževanju mladine. Prav te dni je tam potekalo usposabljanje na področju robotike. Udeleženci so prihajali iz različnih lokalnih podjetij, ki se ukvarjajo s predelavo kovin. V praktično naravnanih delavnicah so spoznali delovanje robotov in usvojili znanje za delo z njimi v lastnih proizvodnjah. Podjetja na ta način omogočajo svojim zaposlenim pridobitev dodatnih znanj in veščin, ki podjetju in posamezniku predstavljajo dodano vrednost in napredek v znanju. Kar pa posledično podjetjem omogoča konkurenčno prednost na trgu.
Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Fleksibilne avtomatizacije, v katerem sodelujejo tuji in domači partnerji in je sofinanciran v okviru projektov Leonardo da Vinci Prenos inovacij. Temelji na specializaciji znanj in izkušenj, prenosu učnih programov, ki so zahtevana za vzpostavitev fleksibilne produkcijske celice. Kaj so povedali udeleženci?

»Super sodelovanje s predavateljem in drugimi udeleženci«

 

Published in Education

Get update with us

Signup to our newsletter and recieve