Nahajate se: Osrednja stran
banner_partnerji

banner_partnerji2

Sofinancerji projekta

E-pošta natisni
Projekt  je podprila slovenska in avstrjska vlada, v okviru Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013.
Na podlagi odločitve in priporočil Skupnega nadzornega odbora Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013 (v nadaljevanju: SNO) z dne 19. in 20. 05. 2010 je bil vodilnemu partnerju in njegovim projektnim partnerjem za izvedbo operacije v okviru pomoči iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju: ESRR) za Operativni program Slovenija-Avstrija 2007-2013 dodeljen znesek v višini do 1.339.054,55 EUR. Projektni partnerji morajo del sredstev zagotoviti iz lastnih sredstev, drugih javnih oz. zasebnih sredstev.

Operacija je podrta v okviru  1. prednostne naloge: Konkurenčnost, znanje in gospodarsko sodelovanje.
Območje  operativnega programa projekta Koop Flexible automation zajema območje  Savinjske regije ter Koroško s Celovcem.

Poleg Službe vlade RS je sofinancer projekta, Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds za partnerja  HTL-WOLFSBERG in FH-KAERNTEN.