Nahajate se: Osrednja stran
banner_partnerji

banner_partnerji2

Šolski center Slov. Konjice-Zreče( Lead partner)

E-pošta natisni
Šolski center Slovenske Konjice – Zreče je organiziran kot javni zavod, katerega ustanovitelja sta Vlada RS, ter dve lokalni skupnosti, občina Slovenske Konjice in občina Zreče. Smo izvajalec izobraževanj za mladino in odrasle, izvajamo tudi svetovalno dejavnost za podjetja, večinoma za MSP-je. Dejavnost izvajamo v okviru treh organizacijskih enot:
-    Gimnazija Slovenske Konjice
-    Srednja poklicna in strokovna šola Zreče
-    Izobraževanje odraslih in svetovanje
Naše poslanstvo je zagotavljanje kvalitetne ponudbe izobraževalnih programov za mladino in odrasle na nivoju poklicnega, strokovnega in splošnega izobraževanja ter vzpodbujanje vseživljenjskega učenja. Pri tem upoštevamo želje in potrebe posameznikov ter aktivno sodelujemo z gospodarstvom in lokalnimi skupnostmi.
Za kvalitetno izvajanje dejavnosti skrbi okoli 50 zaposlenih. Svoje poslanstvo izvajamo predvsem na področju občin Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje, Oplotnica, Poljčane,Slovenska Bistrica, Vojnik, Laško, Radeče, Hrastnik in Trbovlje.
Strokovna, tehnična usposabljanja vršimo na lokaciji Srednje poklicne šole v Zrečah, v učni delavnici organiziramo praktična usposabljanja na strojni opremi. Programske usmeritve poskušamo naravnati čimbolj individualno, po potrebah potencialnih delodajalcev. Velika prednost tako zasnovanega programa je tudi (lokacijska) bližina zaposlitvenih potreb, udeleženci se usposabljajo na opremi v učni delavnici.
Vloga v projektu; Vodenje, spremljanje projekta, priprava modularnih programov izobraževanja. Dosedanje izkušnje z vodenjem projektov nam dajejo suvereno potrditev sodelovanja in izvedbe aktivnosti v skupno načrtovanem in izvedbenem delu projekta.

www.sc-konjice-zrece.si