Nahajate se: Osrednja stran
banner_partnerji

banner_partnerji2

Predstavitev

Sofinancerji projekta

E-pošta natisni
Projekt  je podprila slovenska in avstrjska vlada, v okviru Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013.
Na podlagi odločitve in priporočil Skupnega nadzornega odbora Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013 (v nadaljevanju: SNO) z dne 19. in 20. 05. 2010 je bil vodilnemu partnerju in njegovim projektnim partnerjem za izvedbo operacije v okviru pomoči iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju: ESRR) za Operativni program Slovenija-Avstrija 2007-2013 dodeljen znesek v višini do 1.339.054,55 EUR. Projektni partnerji morajo del sredstev zagotoviti iz lastnih sredstev, drugih javnih oz. zasebnih sredstev.

Operacija je podrta v okviru  1. prednostne naloge: Konkurenčnost, znanje in gospodarsko sodelovanje.
Območje  operativnega programa projekta Koop Flexible automation zajema območje  Savinjske regije ter Koroško s Celovcem.

Poleg Službe vlade RS je sofinancer projekta, Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds za partnerja  HTL-WOLFSBERG in FH-KAERNTEN.

NAMEN PROJEKTA?

E-pošta natisni
  • Sodobno in celostno usposabljanje dijakov in študentov ter še posebej zaposlenih v podjetjih
  • Priprava in usposabljanje strokovnih delavcev za nadaljnjo kvalifikacijo
  • Modernizacija CNC obdelave s podporo metode FEM - Finite element method (metoda končnih elementov) pri načrtovanju izdelka, s čimer dosežemo stabilnost procesa ob prihranku materiala
  • Uvajanje novih tehnologij v učni in izdelovalni proces
  • Povezovanje izobraževalnih ustanov z industrijo
  • Priprava projektov za majhna in srednje velika podjetja
  • Sodelovanje z novimi strokovnjaki skozi čezmejno sodelovanje na področju robotizacije, avtomatizacije itd.
  • Pozitiven družbeni in gospodarski vpliv na celotne povezujoče  regije
  • Pomemben socialni in gospodarski prispevek zavoda k spodbujanju fleksibilnosti, inovativnosti, varovanja okolja itd. v celotni regiji.

CILJ PROJEKTA?

E-pošta natisni
img1V sodelovanju bodo partnerji skupno načrtovali, konstruirali in zgradili 3 fleksibilne celice (s CNC obdelavo in roboti), ki bodo služile kot praktično-demonstrativne naprave s pomočjo katerih bo mogoče konstruirati, simulirati in optimirati inovativne produkte ter jih v manjšem številu tudi proizvajati (Nulta serija kot demo produkti za kupce). Celice bodo namenjene usposabljanju zaposlenih v podjetjih, ki dobavljajo izdelke splošni in avtomobilski industriji. Poleg proizvodnje majhnih serij bi lahko ta podjetja proizvajala tudi srednje in večje serije za velika podjetja ( s čimer se zagotovijo obstoječa delovna mesta in omogočijo nova).
Tehnološka oprema bo služila tudi za izpopolnjevanje zaposlenih katerih izdelki bodo v bližnji prihodnosti morali ustrezati nenehno naraščajočim kriterijem kvalitete po atraktivnih cenah. Za ta podjetja je uporaba »fleksibilnih celic« še posebej zanimiva, saj se le-te lahko neprestano prilagajajo na nove proizvode in omogočijo zahtevano kvaliteto proizvodnje tem podjetjem.

Vsak od omenjenih partnerjev se bo zavzemal za doseganje delnega cilja – izgradnji in izpopolnitvi svoje Fleksibilne celice s svojim specifičnim znanjem, ki se bo na koncu odražal v končnem cilju – 3 robotiziranih fleksibilnih celicah, s pomočjo katerih se bo čezmejno in lokalno prenašalo znanje iz robotizacije, mehatronike, sistemskega inženiringa, zagotavljanja kakovosti, vzdrževanja in vodenja poteka proizvodne linije.
Za ta namen bo bi naš zavod v tesnem sodelovanju s podjetjem Roboteh d.o.o. in trenutno še neznanim zunanjim partnerjem poskrbel za dobavo Fleksibilne obdelovalne celice za 5-osno obdelavo z Robotom za obdelovanje obdelovancev v polmeru 2 m ter ustreznim merilnim sistemom, ki bi bila postavljena v SPSŠ v Zrečah. Podjetje Roboteh d.o.o. bo robotiziral tudi celice pri partnerjih, naš zavod pa bo poskrbel za prenos znanja s tega področja (robotizacija) na ostale partnerje. HTL Wolfsberg bo svojo celico opremil z napravami s področja fleksibilne avtomatizacije – mehatronike, znanje pa posredoval ostalim partnerjem. FH Kärnten bo svojo celico opremil z napravami sistemskega inženiringa, sistemi za  zagotavljanje kakovosti in celostno vodenje poteka proizvodne linije, znanja s teh področij pa posredoval ostalim partnerjem.

Čezmejno sodelovanje med šolami na področju avtomatizacije in robotike- Koop Flexible Automation

E-pošta natisni
V začetku septembra  2010 smo začeli izvajati skupen čezmejni projekt z naslovom »Sodelovanje šol iz Avstrijske Koroške in Slovenije na temo izobraževanja/nadaljnjega izobraževanja za fleksibilno avtomatizacijo, z Know-How transferjem oz. inovacijskim transferjem majhnim in srednjim podjetjem«. Projekt  je sofinanciran s strani Službe Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko v okviru 2. razpisa Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013.


Sodelovanje poteka med Šolskim centrom Slovenske Konjice-Zreče in Robotehom  ter na avstrijski strani HTL Wolfsberg (Hohere Technische Bundeslehranstalt Wolfsberg) in Fh Kärnten/Spittal ( Fachhochschule Kärnten Gemeinnutzige Privatstiftung).

Namen projekta je usposobiti študente, dijake ter zaposlene v malih in srednje velikih podjetjih za uporabo najmodernejših metod s področja predelave kovin in umetnih materialov iz Savinjske in celotne avstrijske Koroške regije, ki želijo s pomočjo prenosa znanja razvijati in optimirati inovativne produkte ter jih proizvajati kot demo proizvode.