Nahajate se: Osrednja stran
banner_partnerji

banner_partnerji2

Partnerji

FH Kärnten

E-pošta natisni
FH Kärnten je priznana visoka strokovna šola v Avstriji in nudi v mestu Beljak, študijske smeri strojništvo in sistemski inženiring.
FH Kärnten prinaša v projekt nujno potrebne izkušnje in več strokovnjakov s področja sistemskega inženiringa, managementa kakovosti  in celostno vodenje poteka proizvodne linije.
FH Kärnten razpolaga z obsežnimi praktičnimi izkušnjami na področju poklicnega življenja ter s potrebnimi strokovnimi in didaktičnimi znanji, za sodelovanje pri načrtovanju in izgradnji oz. zagonu 3 fleksibilnih obdelovalnih centrov.
FH Kärnten bo bistveno soudeležen pri načrtovanju in izgradnji skupnega in čezmejnega izobraževalnega programa in bo od modula 5 (v projektu) v mestu Beljak imel na razpolago  fleksibilno produkcijsko celico, ki jo bodo lahko uporabljali  svetovanje in Tech-Transfer do MSP-jev.
FH Kärnten želi tudi v prihodnosti načrtovati in izvajati projekte z domačimi in tujimi projektnimi partnerji ter tehnično specialno znanje ostalih  partnerjev dosledno uporabiti tudi zase in za podjetja v mreži šole.

Povezava:
http://www.fh-kaernten.at/

HTL Wolfsberg

E-pošta natisni
HTL  Wolfsberg
HTL Wolfsberg že leta izobražuje HTL tehnike na najvišjem nivoju. Študijska smer proizvodna tehnika in mehatronika razpolaga z dobro razvito mrežo podjetij za kovinsko predelavo in predelavo umetnih mas v labodski dolini (Spodnja Koroška), večina je MSP-ji.
HTL Wolfsberg ima potrebne izkušnje in specialiste za mehatroniko +pogonske sisteme, ki so nujni  za načrt in izdelavo 3 fleksibilnih celic.
HTL Wolfsberg bo razen tega sodeloval pri načrtu in izvedbi skupnega izobraževalnega programa kot tudi pri prenosu znanja za MSP v celotni Spodnji Koroški. ( trajnost projekta).

Povezava:
http://www.htl-wolfsberg.at

Podjetje Roboteh

E-pošta natisni
robotehRoboteh  je skupaj s ŠC podal pobudo za projekt, ker kot MSP ima in natančno pozna, potrebe mnogih MSP-jev. Roboteh je specializirano podjetje za projektiranje robotizacije in avtomatizacije proizvodnih procesov. Ukvarja se z razvojnimi projekti , ki vključujejo robote in izdelujejo prototipe za raznovrstne aplikacije v različnih industrijah, šolstvu in laboratorijih itd.
V projektu bo Roboteh ustvarjalno sodeloval pri načrtovanju in gradnji fleksibilnih proizvodnih celic za vse 3 šole, ki bodo partnerji v projektu. Sodelovali bodo pri FEM analizah in oblikovanju smernic razvoja CNC obdelovalnega centra. Pri zagonu fleksibilnih obdelovanih celic bo podjetje v vlogi izvajalca vzpostavitve komunikacijskih poti med vsemi stroji, napravami in opremo, programiranja robotov, tekočega traku in senzorjev.

Šolski center Slov. Konjice-Zreče( Lead partner)

E-pošta natisni
Šolski center Slovenske Konjice – Zreče je organiziran kot javni zavod, katerega ustanovitelja sta Vlada RS, ter dve lokalni skupnosti, občina Slovenske Konjice in občina Zreče. Smo izvajalec izobraževanj za mladino in odrasle, izvajamo tudi svetovalno dejavnost za podjetja, večinoma za MSP-je. Dejavnost izvajamo v okviru treh organizacijskih enot:
-    Gimnazija Slovenske Konjice
-    Srednja poklicna in strokovna šola Zreče
-    Izobraževanje odraslih in svetovanje
Naše poslanstvo je zagotavljanje kvalitetne ponudbe izobraževalnih programov za mladino in odrasle na nivoju poklicnega, strokovnega in splošnega izobraževanja ter vzpodbujanje vseživljenjskega učenja. Pri tem upoštevamo želje in potrebe posameznikov ter aktivno sodelujemo z gospodarstvom in lokalnimi skupnostmi.
Za kvalitetno izvajanje dejavnosti skrbi okoli 50 zaposlenih. Svoje poslanstvo izvajamo predvsem na področju občin Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje, Oplotnica, Poljčane,Slovenska Bistrica, Vojnik, Laško, Radeče, Hrastnik in Trbovlje.
Strokovna, tehnična usposabljanja vršimo na lokaciji Srednje poklicne šole v Zrečah, v učni delavnici organiziramo praktična usposabljanja na strojni opremi. Programske usmeritve poskušamo naravnati čimbolj individualno, po potrebah potencialnih delodajalcev. Velika prednost tako zasnovanega programa je tudi (lokacijska) bližina zaposlitvenih potreb, udeleženci se usposabljajo na opremi v učni delavnici.
Vloga v projektu; Vodenje, spremljanje projekta, priprava modularnih programov izobraževanja. Dosedanje izkušnje z vodenjem projektov nam dajejo suvereno potrditev sodelovanja in izvedbe aktivnosti v skupno načrtovanem in izvedbenem delu projekta.

www.sc-konjice-zrece.si