Nahajate se: Osrednja stran » Izobraževanje
banner_partnerji

banner_partnerji2

Izobraževanje

Tehnološka posodobitev

E-pošta natisni
Tekom projekta  je ŠC Slov. Konjice –Zreče z namenom tehnološke posodobitve v šoli, v učni delavnici in prilagoditve izobraževalnih programov, dijake, učence, za  potrebe izobraževalnih programov za odrasle in zaposlene delavce v omenjenih industrijskih področjih, izvedel naročilo za nakup opreme, fleksibilne produkcijske celice, ki vsebuje naslednje komponetne:Pet (5) osni fleksibilni obdelovalni center, z revolverjem z šestimi orodji
  • Rezilno orodje z držali, po karakteristikah in zahtevah v  specifikaciji
  • Robot ( komplet)  z robotskim mehanizmom,
  • Upravljalna konzola in oprema za podporo upravljanja s prijemalom
  • Krmilnik robota s sistemsko programsko opremo
V skladu z načrtom bo oprema dobavljena konec meseca novembra in s tem predana tudi v prakso in uporabo.  Nekaj  izsekov  opreme je razvidno iz priloženih podatkov in skic. Več na voljo ob dobavi in v namene javnega promoviranja.

Tehnološka posodobitev

Razvoj izobraževalnih programov

E-pošta natisni
Partnerji so na delovnih sklopih pri razvoju in pomenu posameznih znanj, ki so potrebna za delo fleksibilne produkcijske celice, opredelili nivo zahtevnosti znanj glede na delovno področje in odgovornost posameznika.
Kompetenčna znanja posameznega partnerja  bodo integrirana v razvoj novih vsebin, v implementacijo in promoviranje programov usposabljanj  za  delo.
Izdelana je matrika potrebnih znanj, ki opredeljuje naslednje  vsebine.

Stran 2 od 2